Bo i boligen mens du kjøper den!

Deleie gjør det mulig

Hvis du ønsker deg en bolig i NEO, får du muligheten til å benytte deg av delt eierskap ved hjelp av CoOwner som medlånetaker. I korte trekk går dette ut på at du kjøper og eier den delen av boligen du har råd til, mens du bor og disponerer hele boligen. Du betaler en leie for den delen av boligen du ikke kjøper og eier frem til du blir klar finansielt til å kjøpe hele boligen selv.

Du bor i hele boligen selv, og den blir tinglyst i sin helhet på deg.

CoOwner kan bidra med inntil 70% av egenkapitalen som er nødvendig for å kjøpe boligen du ønsker deg. Samarbeidet går ut på at du skal kunne eie boligen så snart du har tilstrekkelig egenkapital til å innfri bankenes krav om 15% egenkapital. I mellomtiden betaler du en leie som står i forhold til lånekostnadene og din eierandel i boligen. På denne måten får du muligheten til å spare opp egenkapital i din egen bolig over tid ved å nedbetale boliglån, og dra nytte av forventet verdiøkning over tid.

Du har muligheten til å innløse hele eller deler av andelen hos CoOwner underveis. I de fleste tilfeller vil du eie hele boligen selv i løpet av 3-5 år, selv om dette ikke er et krav.

Du kan allerede nå reservere boligen du ønsker deg i Neo mens du venter på å bli godkjent som kunde. Ta kontakt med oss, så bistår vi deg med å sette i gang prosessen.

Ta kontakt med oss

Eksempel

MELD INTERESSE FOR DELEIE HER

Kontakt oss for info vedrørende deleie idag!