Oppgang C

Velg ønsket bolig under

Vis alle bygg

Oppgitte felleskostnader er stipulert av forretningsfører og baserer seg på erfaringstall. Størrelsen på de endelige fellesutgiftene bestemmes av de tjenestene sameiet ønsker å kjøpe. Det som betegnes som fellesutgifter skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter. Endelig fastsettelse av første års driftsbudsjett og fellesutgifter vedtas på sameiets konstituerende årsmøte.